Оголошення: конкурс на заміщення вакантних посад

04.02.2016 00:04   -
Автор:
Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
1.1. Головного спеціаліста управління освіти Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні відповідати наступним основним кваліфікаційним вимогам:
1) бути громадянином України;
2) мати повну вищу освіту: відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста — для начальника, головного спеціаліста; для провідного спеціаліста — бухгалтера — економічного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; для спеціаліста І категорії — за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або бакалавра відповідного професійного спрямування;
3) стаж роботи:
— для головного спеціаліста: за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
4) вільно володіти діловою державною мовою;
5) володіти технікою роботи на персональному комп’ютері.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;
— довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— копію допуску до державної таємниці (у разі його наявності).
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-45, вул. Шекспіра, 8-А, тел. 340-31-43.