Пропозиція щодо встановлення тарифів на вказані послуги від приватної фірми «А‑ТЕТ»

29.12.2018 09:08   -
Автор:
Приватна фірма «А‑ТЕТ», яка здійснює підприємницьку діяльність у м. Харкові з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання (Ліцензія від 26 січня 2016 року № 20 від Харківської обласної державної адміністрації), виконала розрахунки тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання на 2019 рік для мешканців будинків за адресами: вул. Культури, 22‑Б, корпус 1, 2; вул. Культури, 22‑В; вул. Культури 20‑В, вул. Трінклера, 9; вул. Ак. Ляпунова, 16, вул. Мінська, 49.
З метою забезпечення дотримання Законів України «Про житлово‑комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», ПФ «А‑ТЕТ» звернулась до голови Харківської міської ради з пропозицією щодо встановлення тарифів на вказані послуги.
Рівень тарифів та їх структуру наведено в додатках № 1, № 2 та № 3.
Зауваження та пропозиції стосовно рівня тарифів приймаються протягом 11 календарних днів за адресою підприємства: м. Харків, вул. Культури, буд. 20‑В, тел. (057) 702-56-51 з 29 грудня 2018 року до 8 січня 2019 року.
Адміністрація ПФ «А‑ТЕТ», 29.12.2018 р.


Додаток 1

Структура одноставкових тарифів на послуги

з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ПФ «А‑ТЕТ»з/п

Назва показника

Послуга

з централізованого опалення для абонентів житлових будинків

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

Послуга

з централізованого постачання гарячої води

грн/Гкал

грн/м
3

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1 330,28

101,08

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

4,24

0,35

2.1

витрати на оплату праці

3,48

0,29

2.2

внески на соціальні заходи

0,76

0,06

2.3

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

0,00

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

8,96

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,76

0,06

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

1 335,28

110,45

7

Послуги банку

34,23

2,83

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1 369,51

113,28

9

Вартість послуг

x

x

10

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого ГВП та опалення

1 369,51

113,28

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1 643,41

135,94

12

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

х

13

Планована тривалість опалювального періоду, діб

179,00

х


Додаток 2

Структура одноставкових тарифів на послуги

з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються іншим споживачам ПФ «А‑ТЕТ»з/п

Назва показника

Послуга

з централізованого

опалення

для абонентів

з приладами обліку теплової енергії

Послуга

з централізованого постачання

гарячої води

грн/Гкал

грн/м
3

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб інших споживачів

1 330,28

101,08

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

4,24

0,35

2.1

витрати на оплату праці

3,48

0,29

2.2

внески на соціальні заходи

0,76

0,06

2.3

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

0,00

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

8,96

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,76

0,06

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

1 335,28

110,45

7

Послуги банку

0,00

0,00

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1 335,28

110,45

9

Вартість послуг

x

x

10

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого ГВП та опалення

1 335,28

110,45

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1 602,34

132,54

12

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

х

13

Планована тривалість опалювального періоду, діб

179,00

х


Додаток 3

Калькуляція тарифів на теплову енергію по категоріям споживачів, яка надається ПФ «А‑ТЕТ»

№ з/п

Найменування показників

Усього

теплова енергія:

Теплова енергія, у т. ч.

населення

інші споживачі

грн на рік

грн на рік

грн/Гкал

грн на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

9 500 641,79

8 029 482,43

1 234,60

1 471 159,36

1 234,60

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

7 903 812,39

6 679 919,53

1 027,10

1 223 892,86

1 027,10

1.1.1

витрати на паливо

7 418 509,67

6 269 765,17

964,03

1 148 744,50

964,03

1.1.2

витрати на електроенергію

475 936,93

402 238,85

61,85

73 698,08

61,85

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1 400,71

1 183,81

0,18

216,90

0,18

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

7 965,08

6 731,70

1,04

1 233,38

1,04

1.2

прямі витрати на оплату праці

855 579,24

723 094,15

111,18

132 485,09

111,18

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

634 712,73

536 428,47

82,48

98 284,26

82,48

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

188 227,44

159 080,72

24,46

29 146,72

24,46

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

446 485,29

377 347,75

58,02

69 137,54

58,02

1.4

загальновиробничі витрати

106 537,43

90 040,28

13,84

16 497,15

13,84

1.4.1

витрати на оплату праці

50 076,00

42 321,81

6,51

7 754,19

6,51

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

11 016,72

9 310,80

1,43

1 705,92

1,43

1.4.3

інші витрати

45 444,71

38 407,67

5,91

7 037,04

5,91

2

Адміністративні витрати

736 315,68

622 298,36

95,68

114 017,32

95,68

2.1

витрати на оплату праці

489 437,04

413 648,48

63,60

75 788,56

63,60

2.2

відрахування на соціальні заходи

107 676,15

91 002,67

13,99

16 673,48

13,99

2.3

інші витрати

139 202,49

117 647,21

18,09

21 555,28

18,09

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

10 236 957,47

8 651 780,79

1 330,28

1 585 176,68

1 330,28

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.5

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

10 236 957,47

8 651 780,79

1 330,28

1 585 176,68

1 330,28

9

Тарифи на виробництво теплової енергії

1 330,28

1 330,28

10

Реалізація теплової енергії власним споживачам, Гкал

7 695,332

6 503,722

х

1 191,610

х